GGPLOT2 guide med exempel

Hej, här kommer en liten guide för dig som vill lära dig ggplot2. Stort tack till Isak Hietala för delar av koden. GGplot2 guide exempelkod GGplot2 guide exempelkod Jakob Johannesson 2020-03-11 Stapeldiagram library(ggplot2) bil <- mtcars # Laddar in datamaterialet bil$cyl <- as.factor(bil$cyl) bil$gear <- as.factor(bil$gear) p <- ggplot(data = bil, aes(x = cyl)) +…
Läs mer


11 mars, 2020 0