Bolagsanalyser med hjälp av R

Action creates insight

Bolagsanalyser med hjälp av R

Bolagsanalyser logga

I dagsläget är det många som fortfarande använder sig av en excel/word kombination för att göra sin bolagsanalys, vilket innebär att mycket tid spenderas på att underhålla sina rapporter, strukturera mappar, validering och uppdatering av datamaterial. Därför skapade jag bolagsanalyser.

Målet med paketet bolagsanalyser är att leverera en komplett reproducerbar analys process till en bredare skara investerare. Bolagsanalyser är främst riktat till personer som har tillgång till Börsdatas API, men om intresse finns kan även mallar för personer som inte har tillgång till Börsdatas API skapas.

Varför Bolagsanalyser? Fördelarna är att dina analyser blir reproducerbara, filerna som du skapar är enkla att ändra utan att hela projektet förstörs. Vidare så bygger Bolagsanalyser på Börsdatas API som primära datakälla vilket innebär att all data i din rapport uppdateras kontinuerligt, så när en ny rapport kommer så skriver du bara ut rapporten igen så är all ny data där.

Fler fördelar är att du skapar nya projekt för varje bolagsanalys som du gör, varje analys använder sin egen mapp och har inget extern beroende av andra tidigare analyser. Vidare så innebär detta att du inte behöver tänka på att använda dig av copy paste när du ska göra en ny analys, arbetet blir helt enkelt mycket strukturerat direkt.

Yttligare fler fördelar är att du sparar otroligt mycket tid genom att slippa söka runt så mycket för statistik information. Sista fördelen är att alla dina rapporter kommer att hålla ett stabilt format.

Nackdelen med att använda sig av paketet är att det är svårt att göra en mall som är lika snygg som exempelvis en CFA analys. En annan nackdel är att du behöver använda dig av R, vilket kanske inte passar alla. Generellt är det främst text som man kommer att skriva (precis som en vanlig rapport som är skriven i Word). Efter ett tag är det lättare att skriva i R än vad det är att skriva i Word.

Exempel 1: Evolution

Exempel 2: Fortnox

Installera Bolagsanalyser

devtools::install_github("jakobjohannesson/bolagsanalyser")
# Ladda även ner mitt tidigare paket borsdata
devtools::install_github("jakobjohannesson/borsdata")

Kom igång

För att använda dig av Bolagsanalyser behöver du tre saker: R, Rstudio och en Börsdata API nyckel. R och Rstudio är helt gratis, däremot kostar Börsdatas API ca 2500 sek om året. När du har alla dessa kan du köra igång.

Börja med att ladda ner alla paket som krävs, ladda ner följande fil och öppna den i Rstudio. Kör filen så laddar du ner alla paket och när det är klart kan du nu öppna ett nytt bolagsanalys projekt. För att starta en ny bolagsanalys, gör följande:

Nu är du inne i ett nytt projekt. Du får direkt fem olika filer: “mall.docx”, “.rmd”, “.Rproj”, “.gitignore”, “_bookdown.yml” och “Bolagsanalyser_logga.png”.

RMD (R Markdown) är den viktigaste, här kommer din bolagsanalys att skapas. Öppna denna fil med Rstudio och ändra i filen, lägg in din Börsdata API nyckel på rad 8.

ID: Ändra även id på rad 7 till det företagets Börsdata id som du vill ha. Den är standardiserad till Evolution med Börsdata id 750. Det går att få ut “Börsdata id” värdet från Börsdatas terminal i beskrivningen på företaget. Alternativt kan du använda mitt tidigare paket {Borsdata} och funktionen “fetch_instruments”.

I RMD filen kommer du att skriva din bolagsanalys. Det kanske är konstigt och svårt i början, men systemet är väldigt enkelt när man lär sig. Testa dig fram och läs om R markdown så kommer du att lära dig kvickt.

mall.docx: Här kan du ändra i stilmallen som används, denna används som grund för olika stilar på rubriker, texter, headers och footers. Inget av innehållet i denna mall används.

Bilden “Bolagsanalyser_logga.png” är loggan som används i outputen till “mall.docx”, om du vill ha en egen logga så ändra på denna. Filerna “_bookdown.yml”, “Rproj” samt “.gitignore” behöver inte ändras. “logga.png” är loggan för företaget som du analyserar.

Kontakta mig

Undrar du något kring paketet? Skicka ett mail till mig: jakob@jakobj.se