Blog

Action creates insight

DCF med hjälp av Börsdata API

Hur kan vi genomföra en DCF med hjälp av Börsdata API? En discounted cashflow (DCF) är en standardmetod för att värdera ett företag och med hjälp av Börsdata API kan vi genomföra en DCF. I en DCF analys så kommer ett företags framtida kassaflöden att estimeras och sedan diskonteras tillbaka till dagens värde på företaget.…
Read more

Hur skapar jag memes i R?

Memes, troligen det bästa som finns. Hur skapar jag memes i R? Det finns två bra sätt att göra detta på, men innan vi börjar är det viktigt du har R och Rstudio, all kod kommer att gå att köra direkt sedan. Första och lättaste alternativet är att tanka ner paket Memer och sedan kallar…
Read more

Anslut till Systembolagets API med R

Anslut till Systembolagets API med R! För att ansluta till Systembolagets API behöver du R med Rstudio samt en API nyckel. Allt är gratis att skaffa och koden är relativt andra programmeringsspråk enkel. Om du inte redan har R så kan du ladda ner det från CRAN. Rstudio finns att ladda ner från deras hemsida…
Read more

Nyckeltal genom Börsdatas API

Nyckeltal genom Börsdatas API går att tillgå genom R-paketet Börsdata. Jag visar dig denna gång hur du kan använda dig av paketet för att hämta all KPI data som finns från Börsdatas API. För att genomföra denna guide behöver du:1. En Börsdata API nyckel.2. En installation av R (rekommenderar även att köra i Rstudio). Börja…
Read more

Hur använder jag Börsdatas API?

Hur använder jag Börsdatas API? För ungefär ett år sedan var det något som jag googlade och utan någon kunskap om APIer eller andra språk än R var jag helt strandad. Därför fick jag för mig att skapa detta R-paket, borsdata för att hjälpa alla framtida som behöver en lösning på detta problem. Uppdatering (2020-09-21):…
Read more

How to implement R shiny on WordPress

[Currently in Swedish, might change this later] Det kommer bli superspännande att ha bolagsanalyserna uppe på denna sida. Shiny App Iframe Det som är spännande med att ha denna hemsida blir att jag kan helt själv styra innehållet. Det som går att se i figuren ovan är en shiny app som utvecklats i programmeringsspråket R.…
Read more