Blog

Data Science, engineering, analytics and much more

DCF med hjälp av Börsdata API

Hur kan vi genomföra en DCF med hjälp av Börsdata API? En discounted cashflow (DCF) är en standardmetod för att värdera ett företag och med hjälp av Börsdata API kan vi genomföra en DCF. I en DCF analys så kommer ett företags framtida kassaflöden att estimeras och sedan diskonteras tillbaka till dagens värde på företaget.…
Read more

Topp tre features med Python

Sedan en vecka tillbaka är jag all in i Python träsket och får numera inte använda mig av R på jobbet då det inte är lika lätt att anställa en R data scientist som mig själv som det är att få tag i en skicklig Python data scientist. Det har blivit mycket Python och för…
Read more

Resnet i Python vs R

Resnet – ett neuralt nätverk som används för att klassa 1000 olika klasser såsom zebror och hundraser. Resnet har funnits många år i Python och nu har det äntligen också kommit till favoritspråket R. Det är nog inte bara jag som diggar att dela med mig av kod, så jag passar på att dela med…
Read more

En resa för en data scientist

Hur jobbar man egentligen som en data scientist? Jag har funderat mycket på vad det är jag gör på mitt jobb. En resa för en data scientist ser ofta ut på en liknande sätt för de flesta projektet. Idag tänker jag dela med mig av min mentala modell jag använder mig för att beskriva denna…
Read more

Bolagsanalyser med hjälp av R

I dagsläget är det många som fortfarande använder sig av en excel/word kombination för att göra sin bolagsanalys, vilket innebär att mycket tid spenderas på att underhålla sina rapporter, strukturera mappar, validering och uppdatering av datamaterial. Därför skapade jag bolagsanalyser. Målet med paketet bolagsanalyser är att leverera en komplett reproducerbar analys process till en bredare…
Read more

Hur skapar jag memes i R?

Memes, troligen det bästa som finns. Hur skapar jag memes i R? Det finns två bra sätt att göra detta på, men innan vi börjar är det viktigt du har R och Rstudio, all kod kommer att gå att köra direkt sedan. Första och lättaste alternativet är att tanka ner paket Memer och sedan kallar…
Read more

Anslut till Systembolagets API med R

Anslut till Systembolagets API med R! För att ansluta till Systembolagets API behöver du R med Rstudio samt en API nyckel. Allt är gratis att skaffa och koden är relativt andra programmeringsspråk enkel. Om du inte redan har R så kan du ladda ner det från CRAN. Rstudio finns att ladda ner från deras hemsida…
Read more

Nyckeltal genom Börsdatas API

Nyckeltal genom Börsdatas API går att tillgå genom R-paketet Börsdata. Jag visar dig denna gång hur du kan använda dig av paketet för att hämta all KPI data som finns från Börsdatas API. För att genomföra denna guide behöver du:1. En Börsdata API nyckel.2. En installation av R (rekommenderar även att köra i Rstudio). Börja…
Read more

Hur använder jag Börsdatas API?

Hur använder jag Börsdatas API? För ungefär ett år sedan var det något som jag googlade och utan någon kunskap om APIer eller andra språk än R var jag helt strandad. Därför fick jag för mig att skapa detta R-paket, borsdata för att hjälpa alla framtida som behöver en lösning på detta problem. Uppdatering (2020-09-21):…
Read more

GGPLOT2 guide med exempel

Hej, här kommer en liten guide för dig som vill lära dig ggplot2. Stort tack till Isak Hietala för delar av koden. GGplot2 guide exempelkod GGplot2 guide exempelkod Jakob Johannesson 2020-03-11 Stapeldiagram library(ggplot2) bil <- mtcars # Laddar in datamaterialet bil$cyl <- as.factor(bil$cyl) bil$gear <- as.factor(bil$gear) p <- ggplot(data = bil, aes(x = cyl)) +…
Read more