Action creates Insight

Business analyst and stock enthusiast

Finance

Statistics

Analysis

Hard working or hardly working?

That is the question I tend to ask myself in case there are signs of slack

Clients served

units of coffee consumed

Hours worked

Memos from Jakob

Check out my latest insights below

Nyckeltal genom Börsdatas API

Nyckeltal genom Börsdatas API går att tillgå genom R-paketet Börsdata. Jag visar dig denna gång hur du kan använda dig av paketet för att hämta all KPI data som finns[…]

Read more

Hur använder jag Börsdatas API?

Hur använder jag Börsdatas API? För ungefär ett år sedan var det något som jag googlade och utan någon kunskap om APIer eller andra språk än R var jag helt[…]

Read more